Podaci člana

Molim ispunite podatke člana kako bi članstvo bilo ažurno.

Samo za članove radiokluba “Nikola Tesla” Petrinja.