HAM info

PMR 446

PMR 446 je standard koji je usvojen u Europskoj uniji za radio-komunikaciju ručnim mobilnim radio-uređajima na kratkim razdaljinama namjenjenu za slobodnu (osobnu i poslovnu) upotrebu bez potrebe za nekim posebnim dozvolama – jednostavno nabavite uređaj koji radi u ovom standardu i odmah ga možete koristiti. Predviđen je za primjenu u poslovnim i stambenim objektima, na otvorenom prostoru, na gradilištima, u rekreaciji i slično. Najčešće se ovi uređaji koriste kao ručne radio-stanice (voki-toki).

Hrvatska je kroz HAKOM potpisnik europskih sporazuma koji reguliraju korištenje radio-frekfencija i ovaj standard važi i u našoj zemlji.

PMR446 nije oznaka konkretnog uređaja već standarda po kome uređaji rade, a svi veći proizvođači radio-uređaja u svojoj ponudi imaju i radio-stanice koje rade po ovom standardu. Svi PMR446 uređaji su međusobno usaglašeni, to jest, nije bitno ko je proizvođač, svi se mogu  koristiti za međusobnu komunikaciju.

Po standradu PMR446 uređaji rade na frekvencijskom području 446 MHz (67.2 cm), koji obuhvaća frekvencije od 446.000 do 446.200 MHz. Za analogne komunikacije koristi se FM modulacija (F3E), i to usko modulirana (Narrow FM), a dozvoljen je samo prijenos glasa simpleks vrstom rada.

Koristi 16 kanala sa centralnim frekvencijama koje su pomaknute za 12.5 kHz i to su:

Kanal 1 – 446.00625 MHz
Kanal 2 – 446.01875 MHz
Kanal 3 – 446.03125 MHz
Kanal 4 – 446.04375 MHz
Kanal 5 – 446.05625 MHz
Kanal 6 – 446.06875 MHz
Kanal 7 – 446.08125 MHz
Kanal 8 – 446.09375 MHz
Kanal 9 – 446.10625 MHz
Kanal 10 – 446.11875 MHz
Kanal 11 – 446.13125 MHz
Kanal 12 – 446.14375 MHz
Kanal 13 – 446.15625 MHz
Kanal 14 – 446.16875 MHz
Kanal 15 – 446.18125 MHz
Kanal 16 – 446.19375 MHz

Za digitalne komunikacije koriste se modulacija Digital dPMR446.

Digital dPMR446 modulacija radi na kanalima širine 6.25 kHz i 12.5 kHz sukladno dozvoli Hakoma.
Frekvencije kanala su:

446.1-446.2 MHZ;
Frekvencije nosioca za 12,5 kHz kanale:

Kanal 1 – 446,106250;
Kanal 2 – 446,118750;
Kanal 3 – 446,131250;
Kanal 4 – 446,143750;
Kanal 5 – 446,156250;
Kanal 6 – 446,168750;
Kanal 7 – 446,181250;
Kanal 8 – 446,193750.

Frekvencije nosioca za 6.25 kHz kanale:
Kanal 1 – 446.103125;
Kanal 2 – 446,109375;
Kanal 3 – 446,115625;
Kanal 4 – 446,121875;
Kanal 5 – 446,128125;
Kanal 6 – 446,134375;
Kanal 7 – 446,140625;
Kanal 8 – 446,146875;
Kanal 9 – 446,153125;
Kanal 10 – 446,159375;
Kanal 11 – 446,165625;
Kanal 12 – 446,171875;
Kanal 13 – 446,178125;
Kanal 14 – 446,184375;
Kanal 15 – 446,190625;
Kanal 16 – 446,196875

Maksimalna dozvoljena snaga odašiljača je 500 mW i nije dozvoljeno korištenje vanjskih antena, već samo onih koje su već ugrađene u uređaje. Maksimalan domet uređaja je 3 do 5 kilometara.

Treba imati u vidu da je PMR446 predviđen za javnu upotrebu i da postoji velika mogućnost nenamjernih smetnji. Područje rada je nezaštićeno, što znači da u slučaju smetnji korisnici nemaju mogućnost žalbe – jednostavno, frekvencija koju žele koristiti u datom momentu ne mora biti slobodna.

Za smanjenje smetnji i mješanja kanala, preporučeno je, ali ne i obavezno, koristiti CTCSS ili DCS za dodatnu podjelu na podkanale. Ne radi se o fizičkoj podjeli na podkanale već se kodovima određuje koje emisije će prijemnik  primati a koje ne. Prijemnici koji ne podržavaju CTCSS i DCS i dalje mogu  „čuti“ sve emisije.

Prijenos informacija je otvoren, što znači da svi sve čuju, tako da korisnik ne smije računati na tajnost informacija koje prenosi ovim putem. Ipak, dozvoljeno je koristiti tehnike za „šifriranje“ glasa.

Opće dozvole na stranicama HAKOM-a (za analognu i digitalnu komunikaciju):
http://www.hakom.hr/UserDocsImages/op%C4%87e%20dozvole%20prosinac%202009.g/Opca_dozvola_11.pdf
http://www.hakom.hr/UserDocsImages/op%C4%87e%20dozvole%20prosinac%202009.g/Opca_dozvola_126.pdf


TKO SMO ZAPRAVO I KAKVI SMO ?

HUMANOST RADIO-AMATERA SPASILA DJEVOJČICU
Lijek stigao na vrijeme

Često čitamo u štampi da je ugroženi ljudski život spašen zahvaljujući velikoj solidarnosti i humanosti radioamatera, koji su za vrlo kratko vrijeme preko radiovalova svojih radio-stanica pronašli potreban lijek i time pridonijeli spašavanju života.

Takav jedan slučaj dogodio se i u četvrtak, 9. svibnja, a akteri u spašavanju bili su radio-amateri Pero Tušek, s pozivnim znakom YU2RCM iz Popovače i Garazd Korečić, s pozivnim znakom YU 2 RBQ iz Petrinje. Toga dana oko 18 sati, Pero Tušek iz Popovače primio je od mađarske radioamaterske stanice HA1KZA iz Zalajegersaga SOS – poziv hitnosti. Mađarski kolega, koji se zvao Jozef, javljao mu je da je za djevojčicu Miszori Viktoriju, koja se u vrlo teškom stanju nalazila u Bolnici u tom mađarskom gradu hitno potreban lijek WlNCRISTIN – ARST RUBIDUVICIN, kako bi se spasio njezin život. Tog lijeka nigdje u Mađarskoj nije bilo, pa je stoga, radioamater Jozef zatražio pomoć preko etera. Primivši poruku, Tušek je odmah pokušao da uspostavi vezu s ostalim radioamaterima, ali se na njegovoj frekvenciji nije nitko odazivao. Zato je odmah poziv lansirao preko UKV zajedno s radio amaterima iz Popovače. Najprije je tražio pozivni znak YU2RBQ Gorazda Korečića, a zatim i pozivni znak Radio-kluba Petrinja YU 2 CJK. Vidjevši o čemu se radi, Korečić je odmah uspostavio vezu s radio-amaterima u Karlovcu, Zagrebu, Ptuju, Ormožu Varaždinu, Kalinovici i Mariboru. Nakon izvjesnih provjeravanja, u tim mjestima, ustanovljeno je da traženog lijeka nema. Nedugo zatim javili su se karlovački radio-amateri kojima su tamošnji liječnici preporučili ekvivalentne lijekove naše praizvodnje koji bi mogli biti zamijena za traženi lijek, ali odgovor iz Mađarske je glasio da ti ,lijekovi ne odgovaraju. Izgledalo. je da je situacija bezizlazna i da se neće moći pomoći unesrećenoj djevojčici. Oko 19,20 sati, Gorazd je uspastavio kontakt s austrijskim radioamaterom inž. Rikardom Meseršmitom u Gracu i prenio mu poruku mađarskog kolege. Rikard je dao obećanje da će sve, učiniti da na području Austrije pronađe traženi lijek.

Sutradan je na adresu poduzeća “Gavrilović” stigla javna zahvala Gorazdu Korečiću od mađarskih radioamatera, a posebno roditelja male Viktorije i radioamatera Zalajegersaga. Ujedno je javljeno da je, lijek pronađen i iste noći u 0,1 sat već bio predan u bolnicu u Zalajegersagu. Takoder je javljeno da su austrijski radio-amateri odmah zatražiLi pomoć iz ostalih zemalja, tako da su lijekovi počeli stizati iz svih dijelova Evrope, a posebno iz Italije, Francuske, Njemačke, Švicarske, Beelgije drugih zemalja. Zahvaljujući solidarnostii humanosti radio-amatera,a posebno Gorazdu Korečiću, koji je zaista učinio sve da se pronađe traženi lijek život djevojčice je spašen i ona se već puno bolje osjeća. Gorazd Korečić zaista zaslužuje priznanje i iskrene čestitke.


F. TOMANIĆ
16. 5. 1968. – JEDINSTVO