O nama

Dugogodišnja tradicija

Radioklub “Nikola Tesla” Petrinja ima dugu povijest. Osnovan je 26.7. 1951. godine. Prve godine od osnivanja radilo se na omasovljenju članstva, stručnoj obuci konstruktorske sekcije i budućih operatora, sekcija za rad na UKV području nije formirana jer u to vrijeme rad na UKV -u je bio tek u razvoju. Glavni stručni poticaj za razvoj tehničkih znanja i budući rad KV sekcije , davao je Vlastimir Vrabec – YU2HK. Iz Zagreba je dolazio vikendom i sa tadašnjim članovima sanjario o uspjesima u razvijanju kluba. Donosio je stručne knjige i razne stručne časopise te podučavao znanja željno članstvo, između ostalog zadajući im zadatke praktične primjene netom naučenog gradiva. Mnogo rada, entuzijazma i zalaganja dalo je i svoje rezultate. Stvorena je jezgra vrlo uspješnih konstruktora i praktičara neophodnih za daljnji razvoj kluba. Prva grupa operatora za rad u KV-PPS položila je stručni ispit 1.5.1956 g. u prisustvu komisije SRH s predsjednikom Smolković Berislavom (YU2AN). Ispit su položili, Gorazd Korečić, Milan Mažić, Željko Martinović, Franjo Antonović Pozivna oznaka radiokluba dugi niz godina bila je YU2CJK.
Odmah nakon raspada biše države radioklub dobiva oznaku 9A1CJK. Članovi radiokluba aktivno se uključuju u obranu Domovine. Najaktivniji su tada bili Borislav Boro Bešlić, Franjo Vujić, Goran Bezuh, Željko Vrzan, Željko Pavković, Ivana Pavković, Ante Mrgan, Vladimir Jakopović, Mijo Babić, Marijan Matanović, Stjepan Stanešić, Barica Lončarević, Velimir Lončarević i Josip Kralj. Ova lista radioamatera nije konačna bilo je još mnogih drugih za koje nemamo relevantne dokumente iz tog vremena. Manji dio radioamatera konstruktora tada su samogradili antene i podučavali kolege ili ljude zadužene za motrilačke postaje radiomreže za opasnost. Znanja o samogradnji mobilnih antena bila su prijeko potrebna jer su postojale velike potrebe za brzim javljanjima s različitih lokacija. U proračunima i izradi antena prednjačio je Goran Bezuh (9A3LJ). Goran je imao i druge važne uloge početkom Domovinskog rata, ali to je za neke druge stranice o povijesti borbe RH za slobodu i neovisnost. Formirane su mnoge motrilačke postaje koje su radiovezom odnosno svojim radiostanicama dojavljivale stanje na terenu. Dio opreme kluba spašen je prilikom progonstva iz Petrinje. Ta oprema kasnije je korištena u povezivanju članova prognanih i izbjeglih obitelji. Poseban doprinos, upornost i neumornost u pomaganju izbjeglim i prognanim stradalnicima rata pokazao je Franjo Vujić (9A4VF). Tijekom Domovinskog rata klub mijenja naziv u Radioklub „Petrinja“ Petrinja. U tom razdoblju predsjednik kluba je Franjo Vujić, 9A4VF, a tajnik je Ante Mrgan, 9A3LB.

Nakon VRA „Oluja“ i radioamateri se vraćaju na svoja spaljena ognjišta. Pokušava se obnoviti rad radiokluba. Klub uspijeva dobiti prostorije u POU Hrvatski dom Petrinja u prostoru bivše Radio Petrinje. Od 1998. godine predsjednik kluba bio je Ante Mrgan 9A3LB, a tajnik Franjo Vujić 9A4VF. Uspio se organizirati i jedan radioamaterski tečaj, koji je na žalost neslavno završio zbog nekih internih previranja među članovima kluba. Nažalost i ne prvi puta u povijesti kluba, klub je ponovo ostao bez svojih prostorija. Činjenica je da radioklub nije imao prostorija 1978. godine. Rad kluba bez prostora u kojem bi radio i djelovao ugasio se sve do 2017. godine.

Na inicijativu Gorana Bezuha 9A3LJ u 2017. godini sazvana je osnivačka skupština novog radiokluba. Ovoj inicijativi rado su se odazvali članovi nekadašnjeg radiokluba. Na skupštini su izabrana nova tijela radiokluba te usvojen novi Statut. Odlučeno je da će se radioklub zbog neprekinutosti tradicije nazvati kao i onaj nekadašnji: Radioklub „Nikola Tesla“ Petrinja. Za predsjednika tada je izabran Goran Bezuh 9A3LJ, a za tajnicu kluba Gordana Hnojčik. Pozivna oznaka kluba je 9A1PET. Od 2017. godine sve je pomalo krenulo na bolje. Velika zasluga u tome pripada predsjedniku Goranu koji svojim nesebičnim gorljivim trudom i zalaganjem ovaj klub praktično „postavio na noge“. Učlanili su stari, ali i novi članovi. Iako još nismo imali prostorije uz svesrdno Goranovo zalaganje klub je organizirao tečaj za radiooperatore „P“ razreda. Članovi radiokluba držali su predavanja u Srednjoj školi Petrinja na temu komunikacija. Klub se 2018. godine predstavio i na kulturnoj manifestaciji u Topuskom. Sudjelovali smo na prigodnim radioamaterskim natjecanjima primjerice Pokuplje 2019. Napravljen je i prvi hibridni analogno-digitalni repetitor koji je postavljen u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja. Opet zaslugom Gorana taj repetitor preseljen je na lokaciju Vrh Cepeliš za što je dobivena i dozvola za rad. U 2019. godini Goran je ponovo izabran za predsjednika, a tajnik je postao Ante Mrgan. Nekoliko mjeseci prije katastrofalnog potresa klub je dobio prostorije ponovo u POU Hrvatski dom Petrinja. Taman kada smo ih gotovo uredili dogodio se potres i ponovo smo postali beskućnici. Ali tu je opet bio Goran. Uspio je nabaviti kontejnere u kojima smo ponovo obnovili rad kluba. Nabavljeno je još dosta opreme, KV uređaj, antena, računalo, printer i još mnogo štošta bez čega radioklub ne bi mogao funkcionirati. No vrijeme teče, Goran se pomalo umorio te su na izbornoj skupštini u listopadu 2022. godine izabrane mlade snage (na kojima svijet ostaje) tj. novi predsjednik radiokluba Marko Gregorić, 9A6PGM i tajnica kluba Andrea Šušmeg. Želimo im puno uspjeha u radu s nadom da će barem dostići Gorana.