Tijela kluba

Tijela upravljanja i nadzora su:

  1. Skupština,
  2. Izvršni odbor
  3. Predsjednik
  4. Nadzorni odbor

 

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu tvore svi redoviti članovi kluba.

Izvršni odbor, 2019.-2021.
Goran Bezuh 9A3LJ, Zoran Babić 9A6GND, Ante Mrgan 9A3LB

Predsjednik, 2019.-2021.
Goran Bezuh 9A3LJ

Nadzorni odbor, 2019.-2021.
Ružica Pavković, Franjo Vujić 9AVF, Josip Drašković

Tajnik kluba
Ante Mrgan, 9A3LB

Likvidator
Željko Pavković, 9A7SQX