Tijela kluba

Tijela upravljanja i nadzora su:

  1. Skupština,
  2. Izvršni odbor
  3. Predsjednik
  4. Nadzorni odbor

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu tvore svi redoviti članovi kluba.

Izvršni odbor, 2022.-2024.
Marko Gregorić 9A6PGM, Andrea Šušmeg, Zoran Babić 9A6GND

Predsjednik, 2022.-2024.
Marko Gregorić 9A6PGM

Nadzorni odbor, 2022.-2024.
Josip Drašković 9A3AWL, Marin Čakarić, Ivan Sablić 9A3ISP

Tajnik kluba
Andrea Šušmeg

Likvidator
Željko Pavković, 9A7SQX