Prvi sked Radio Kluba “Nikola Tesla” Petrinja

Prvi sked Radio Kluba “Nikola Tesla” Petrinja

Da bismo revitalizirali klub i pojačali djelovanje, među ostalim aktivnostima, odlučili smo se i na pokretanje skeda kojeg imamo želju redovito održavati u nadi da će prerasti u tradiciju.

Javilo nam se 14 radioamatera a voditelj skeda je bio Zoran Babić – 9A6GND.